Velkommen til Zensing Alpha

-rideterapi for dig der kender til livet med


 • Vanskeligheder med at finde fokus og nærvær  
 • Autisme, Aspergers, ADHD eller ADD
 • Vanskeligheder med at rumme og forstå andre
 • Stress, sorg og mobning
 • + alt det andet vi mennesker udfordres af
draper sensory method

Hvad er Draper Sensory Method?

Stress reducerende, øget kropsbevidsthed og fokus.

Draper Sensory Method

En terapeutisk metode, der udnytter hestens bevægelse til at skabe mere ro og balance i krop og sind.

Måske har du oplevelser med:

 • at din krop reagerer uden at kunne kontrollere det, fx ved angst- og panikanfald.

 • emotionelle udbrud, som du har svært ved at kontrollere

 • at have en diagnose, og måske særlige vanskeligheder.

 • at bære på en sorg.

 • gener ved tankemylder, søvnproblemer, koncentrationsbesvær, indlæringsvanskeligheder.

 • stress eller belastningsreaktioner

 • let at lade dig distrahere og svært ved at holde fokus

Metoden er bl.a. funderet i teori om sanseintegration og balancering af nervesystemet. Børn med motoriske udfordringer kan derfor have stor gavn af terapien. Terapien er også god til meget små børn.

Forandringer skabes her

Mærkbare forandringer allerede efter første session

"Første gang jeg steg af hesten, havde jeg en fornemmelse af, at kunne trække vejet for første gang i lang tid"

Klient udtalelser

Pige med Autisme

"jeg har fået langt mere selværd og selvtillid"

Klient udtalelser

Kvinde med social angst

"jeg lærte at sætte ord på mine følelser. det er nu muligt for mig, at arbejde med mine angst følelser - i stedet for bare at gemme dem væk"

Klient udtalelser

Kvinde med social angst

"Jeg lærte at give slip på kontrollen"

Klient udtalelser

Højt begavet kvinde

"Mit fokus og min koncentrationsevne er blevet meget bedre efter førløbet. Før kunne jeg holde fokus i omkring 10minutter, nu er det muligt for mig i 60minutter"

Hvad får jeg ud af terapien?

Det er meget individuelt, hvad den enkelte har brug for, og hvordan effekten af terapien viser sig, men de fleste oplever forbedret livskvalitet og større glæde ved livet gennem hesteterapi. Derudover påvirkes søvn, indlæring, sociale færdigheder, personlig udvikling og balancen (både fysisk og psykisk).

Søvn

I takt med vi hjælper dit nervesystem med at finde ro, vil dette give dig bedre søvn.

Indlæring

Ved en tilstand af stress i hjernen bliver hippocampus formindsket. Hippocampus styrer korttidshukommelsen, og det vil derfor være svært at huske og indlære. Både hukommelse og indlæring forbedrer vi ved at aktivere det parasympatiske-nervesystem

Social

Terapien styrker både selvtillid og selværd, derfor kan man opleve større mod til, at udtrykke sig.

Personlig udvikling

Da vi "åbner" hjernen, bliver der mulighed for at arbejde med gamle, fastlåste traumer og mønstre. Det er min anbefaling, at du gør dette i samråd med dygtig psykolog eller terapeut.

Balance/zen

Da vi hjælper dig med at få styr på følelser, og nedsmeltninger, vil man ofte opleve en større ro. Alting vil opleves mere balanceret. Man kommer i zen.

Glæde

I takt med at vi ændre på søvn, socialt velbefindende, indlæring og hukommelse, vil du opleve følelse af veltilpas.

Der skaber større glæde i din hverdag.

Sille Mikkelsen

DSM-terapeut & Hestetræningskonsulent

Hestene

Terapi heste med store personligheder

har jeg stress?
Stedet

I græsted, med store marker og masser af plads til at være dig.

Draper Sensory Method - priser og forløb

Forløbet tilrettelægges personligt for og sammen med dig. Under hele forløbet vil der være mulighed for sparring og rådgivning.

• Forsamtale inden prøve session. Her taler vi lidt om dig; vi kan drøfte dine evt. spørgsmål, og dato for prøve session aftales. Samtalen tager ca. 30minutter. Og foregår på telefon eller online

• Prøve sessionen varer ca 30-45 min. Der betales med MobilePay eller kontant på stedet. (beløbet fratrækkes, hvis du efterfølgende køber et forløb)

• Eftersamtale foregår dagen efter prøvesession. Jeg følger op på din oplevelse af prøvesession og vi kan fastlægge datoer for et evt. forløb.


Forløbet varer ca. 8-12 uger

• Uge 1 - prøve session og samtaler

• Uge 2 - forløb start 3x sessioner

• Uge 3 - 2xsessioner+ midtvejs evaluering

• Uge 4 1xsession

• Uge 5 1xsession

• Uge 6 1xsession

• Uge 7 1xsession

• Uge 8 1xsession afrunding af forløb

Prøvesession DSM

750 kr.

50pct. på en prøve session

Forløb DSM

15.000 kr.

Består af 10 DSM sessioner

à 45-90 min.

Forløb DSM + Psykolog

12.000 kr.

Er du kunde hos Zensing life, er der 20 pct. på et DSM terapi forløb

DSM session

1.500 kr.

1 DSMsession

à 45-90 min.