Tør du blive set og hørt? Er du klar til, at træde ind i lyset i dit eget liv?

Så er du kommet til det rette sted!

Stressbehandling

Livet som udsat er ofte både ensomt og svært.

Hele vores fælles verden tager sit udgangspunkt i det normale velfungerende og det såkaldt ”neurotypiske menneske”. Har man en ikke-neurotypisk baggrund med autisme eller ADHD, eller er man ikke så god til at forstå, og være sammen med ”almindelige mennesker”, eller føler sig udenfor og forkert, kan livet være mere end svært at være i. Hvis man ikke er udsat, kan det være vanskeligt at forstå hvor svært det er, ikke at være som de andre, og ikke nødvendigvis at kunne præstere de samme ting. Rigtig mange mennesker der rammes af erhvervede lidelser som stress, angst eller depression, kan huske ”da livet var bedre, rigere og meningsfyldt” og mærker derfor ofte håbløshed og opgivenhed. For både ikke-neurotypiske og neurotypiske mennesker med erhvervede lidelser, kan rideterapi være en stor hjælp til at udvikle en større ro både fysisk og mentalt.

Kan du nikke genkendene til overstående?

så læs mere om strssbehandling her!

Vi hjælper dig der har psykiske udfordringer, med at reducere din stress så du igen kan:

Sove trygt
Huske og indlære
Holde fokus
Blive følelsesmæssig stabil

Et DSM forløb er stressbehandling til dig der higer efter, at få det bedre og ønsker mærkbare forandringer i forhold til lige netop din problemstilling.

måske du oplever en hverdag præget af føglende.

Søvnproblemer

Indlæringsvanskeligheder

  Fungerer dårligt socialt

Nedsmeltninger og følesesudbrud

Mortorisk udfordret

Har svært ved at overskue og handle på ting

Dårlig hukommelse

Har svært ved at holde fokus

draper sensory method

Igennem et forløb af 10 sessioners stressbehandling hjælper vi dig med din (eller dit barns) svære problemstilling via. Sanseintegration og balancering af nervesystemet. Dine sanser er afgørende for hvordan du opfatter verden omkring dig, ved at træne dine sanser kan vi derfor ændre den måde du opfatter verden på (altså perception).

Nervesystemet er afgørende for dit stress niveau, og din regulering af arousal.

Terapien hjælper dig derfor med at opfatte verden omkring dig anderledes og giver dig bedre selvregulering hvilket fører til:

  • Mere overskud 
  • Mere glæde i hverdagen
  • Øget selværd og selvtillid
  • forbedret hukommelse
  • Bedre søvn
  • forbedret fokus
  • mulighed for at indlære nye færdigheder
  • større mulighed for at mærke dig selv og egne behov

Mine klienter forklarer selv at de har oplevet følgende

Bedre fokus - øget koncentration
Kunne se muligheder frem for begrænsninger
Større overskud
Større selværd og selvtillid
Blive bevidst omkring følelser og derfor kunne arbejde med dem
At blive bedre til at mærke sig selv
Størrre søvn kvalitet
Blive bedre til at sortere i sanse indtryk

Hvordan forgår en session?

varighed 45-90 minutter


Standard session

Ved en standard session møder du op i ridehuset, vi snakker lidt og lander lige sammen. Også er det op på hesten, hvor klienten laver kropslige øvelser på dens ryg.

En fuld session tager ca. 45min, alt efter klienten.

Forløb med striglning

Når du køber et forløb er det muligt, at tilvælge striglning hvis det giver mening for dig. Her mødes vi i stalden og strigler og klargører hesten sammen, inden standard sessionen. Ofte ville dette give mening for heste interessede, eller børn som er nysgerrig på heste. Jeg hjælper også med vurderingen af dette efter prøvesessionen.

Sessionen forlænges til 1,5 time


Forløb for børn

Det er vigtigt at forældre vil understøtte den terapeutiske process og er villig til at hjælpe/støtte barnet i ændre ting i hverdagen der ikke fungerer optimalt.


Barnets tid

Sessionerne er barnets tid og det er derfor vigtigt at vi ringer sammen for at snakke om barnets udvikling og evt. Problemstilling. Det er derfor vigtigt i sætter tid af til vi kan ringe sammen i 20-30 min. mellem sessionerne.

Støtte og vejledning

Der vil under hele forløbet være mulighed for  råd og vejledning især ang. struktur og Visuel-understøttende kommunikation.

Du skal selv opleve det

Som forælder skal du selv op på hesten og mærke hvad dit barn mærker, for at give dig en større forståelse af hvad dit barn oplever.

Priser & forløbet

Ønsker du at prøve terapien, inden du binder dig til et forløb med Draper Sensory Method (DSM)? Så kan du købe en prøvesession.

I denne terapi-form er det dog vigtigt for et godt resultat, at du gennemfører et helt forløb, da vi arbejder med forskellige øvelser gennem de enkelte sessioner,

Herefter kan du til købe enkelte sessioner.

Forløbet tilrettelægges personligt for og sammen med dig. Under hele forløbet vil der være mulighed for sparring og rådgivning.

• Forsamtale inden prøve session. Her taler vi lidt om dig; vi kan drøfte dine evt. spørgsmål, og dato for prøve session aftales. Samtalen tager ca. 30minutter. Og foregår på telefon eller online

• Prøve sessionen varer ca 30-45 min. Der betales med MobilePay eller kontant på stedet. (beløbet fratrækkes, hvis du efterfølgende køber et forløb)

• Eftersamtale foregår dagen efter prøvesession. Jeg følger op på din oplevelse af prøvesession og vi kan fastlægge datoer for et evt. forløb.


Forløbet varer ca. 8-12 uger

• Uge 1 - prøve session og samtaler

• Uge 2 - forløb start 3x sessioner

• Uge 3 - 2xsessioner+ midtvejs evaluering

• Uge 4 1xsession

• Uge 5 1xsession

• Uge 6 1xsession

• Uge 7 1xsession

• Uge 8 1xsession afrunding af forløb

Prøvesession DSM

750 kr.

50pct. på en prøve session

Forløb DSM

15.000 kr.

Består af 10 DSM sessioner

à 20 min.

Forløb DSM + Psykolog

12.000 kr.

Er du kunde hos Zensing life, er der 20 pct. på et DSM terapi forløb

DSM session

1.500 kr.

1 DSMsession

à 20 min.

Teorien - for de nørdede og nysgerrige

Klienten kommer op på hesten,  herefter sættes klienten baglæns og hjernen sættes i ro (dvs. Det Parasympatiske-nervesystem bliver aktiveret). Herefter laver vi kropslige øvelser på hesten- sanseintegration, som har til formål at gøre klienten i stand til at ændre på perceptionen (virkelighedsopfattelsen). nogle af øvelserne er svære og laves på tid, for at aktivere det sympatiske-nervesystem.

Gennem sessionen tvinger vi derfor hjernen til at skifte mellem det sympatiske-nervesystem(High-arousal) og det pararesympatiske nervesystem(Low-arousal), hvilket træner hjernen til at skifte mellem disse, på en optimal og hensigtsmæssigmåde (arousel regulerende træning).

 

social angst

Sanse-integration og perception

Verden opleves gennem vores sanser, derfor er det vigtigt at hjernen kan modtage og implementere sanse-signaler korrekt, sker dette ikke,  kan der opleves uhensigtsmæssig adfærd på baggrund af en sansestimuli. Det kan også udmynte sig ved at sanseimput bliver sværere at sortere fra, f.eks. musik på en restuarent mm. Perception betyder erkendelse af verden gennem sanserne og er kort sagt den måde vi opfatter vores virkelighed på.

Når vi laver DSM terapi kan der altså ændres på følgende

Arousal træning

Vi bevæger os hen imod, at hjernen kan skifte mellem low og higharousal tilstande nemt og effektivt. Når vores arousal-niveau er balanceret og skifter som det bør, skal der mere til at bringe os ud af balance. Og verden vil ikke virke ligeså stressende længere.

Tillids-skabende terapi

Vi sørger for at optræne motoriske færdigheder,  inden for, zonen for nærmeste udvikling. Dette betyder at klienten vil opleve at lykkes, selvtilliden stiger, og selvværdet forstærkes. Der skabes tillid til terapeut og hest, hvilket klienten kan ”tage”med videre, og samtidig se, at tillidsfulde relationer er muligt..

Virkelighedsopfattelsen

Perception – den måde hvorpå verden opfattes. Når vi ændre på virkelighedsopfattelsen skaber vi også grobund for at ændre adfærdsmønstre.

Sortering af sanse indtryk

Uhensigtsmæssig adfærd i forhold til en sansestimuli, f.eks. føleforstyrrelse eller optimere sorteringen af sanse indtryk fra eller til

 DSM træner hjernen til at være i balance.