kinesologi

Kinesiologi, neurologi og sanseintegration er byggesten i terapimetoden Draper Sensory Method

Det lyder måske lidt vildt, at øvelser på hesteryg kan lindre lidelser i hjernen. Men principperne bag DSM-metoden er kendt fra blandt andet kinesiologi og neurologi

Terapi-metoden Draper sensory Method (DSM) er udviklet for at hjælpe folk med mentale og neurologiske lidelser. Den bygger på velkendte principper fra kinesiologi, neurologi og sanseintegration, og gennem specielle øvelser på hesteryg påvirker DSM hjernen på to måder. DSM er udviklet af amerikaneren Terry Draper fra Horseback Miracles (HBM).

DSM neutraliserer stress

og balancerer kemien i hjernen.

Hjernen har et utal af elektriske forbindelser, som påvirkes gennem livet. På godt og på ondt. Med hjælp af DSM-øvelser er man i stand til at åbne for lukkede baner i hjernen og hjælpe den med at generere nye. Via DSM vil hjernen begynde at producere de rigtige mængder neurokemi (som fx dopamin, serotonin og oxytocin), der giver en følelse af veltilpashed. Når neurokemien igen produceres i den rigtige mængde, og balancen er genskabt, vil man atter være i stand til at sove godt om natten, have tillid til livet, være glad, kunne huske, kunne indlære, kunne slappe af mm. 

Det er i store træk mekanismerne bag DSM-metoden og dens evne til at hjælpe folk med mentale og neurologiske lidelser.

Sille Mikkelsen

HBM-instruktør og hestetrænings-konsulent


Hvad får jeg ud af terapien?

Det er meget individuelt, hvordan effekten af terapien viser sig for den enkelte, men de fleste oplever forbedret livskvalitet og større glæde ved livet. Derudover påvirkes søvn, indlæring, sociale kompetencer, personlig udvikling og balancen (både fysisk og psykisk). 

Søvn

I takt med,at vi hjælper dit nervesystem med at finde ro og balancerer hjernens kemi, kan dette give dig bedre søvn, da neuro-kemien (melantolin) styrer dit søvnmønster.

Indlæring

Ved en stress-tilstand i hjernen bliver hippocampus formindsket. Hippocampus styrer korttidshukommelsen, og det vil derfor være svært at huske og indlære, når man er stresset. Dette forbedrer vi ved at neutralisere stress-tilstanden i hjernen

Social velbefindende

Ved mangel på den “gode” neurokemi kan man opleve lavt selvværd og usikkerhed på sig selv. Ved at booste den “gode” neuro-kemi kan man opleve større mod til at udtrykke sig i større forsamlinger, og dette smitter af på selvværdet og selvtilliden.

Personlig udvikling

Da vi åbner hjernen op, gør vi det muligt at skabe nye hjernebaner, og dermed åbner vi for muligheden for at arbejde med gamle, fastlåste traumer og mønstre.

Balance/zen

Når stressen neutraliseres, og kemien balanceres, vil man ofte opleve en større grund-ro. Det kan være svært at sætte ord på den følelse, men alting opleves mere balanceret. Man kommer mere i zen.

Glæde

I takt med neurokemien bliver balanceret, og der kommer mere af den “gode” kemi , vil du opleve større glæde, da vi booster den kemi, der får dig til at føle dig veltilpas.

Kinesologi en ekg måling af en stresset hjerne

<------ EEG MÅLING FØR OG EFTER 15 MINUTTERS STRESSNEUTRALISERING

Her ses et billede af en stresset hjerne (til venstre) før en behandling og efter 15 minutters stressneutralisering på hesteryg (til højre). DSM-metoden bringer hjernens bølger i alpha-tilstand, som er en af fem slags hjernebølger, man kender til. De har hver deres bølgelængde (frekvens) og er tilstede i hjernen ved forskellige tilstande. De benævnes


Delta-bølger
Theta-bølger
 Alpha-bølger
Beta-bølger
Gamma-bølger

og for eksempel er beta-bølger tilstede i vågen tilstand, hvor vi har fuld opmærksomhed, er på vagt og på udkig efter stimuli. Omvendt er delta-bølger forbundet med dyb, drømmeløs søvn.

I DSM-terapi, også kaldet alpha-terapi, er man interesseret i gennem specielle øvelser på hesteryg at påvirke hjernen til at balancere neurotransmittere i hjernen. For at kunne gøre dette, skal hjernen i alpha-tilstand, hvor den slapper af, ligesom en følelse af velvære opstår. Man er nærmest i en meditativ tilstand, og når hjernen er i alpha, har den ikke mulighed for at være stresset.

Gennem sanseintegration og herigennem ved stimuleringer af de forskellige sanser kan man påvirke hjernen til at udsende den “korrekte” (balancerede) mængde af neurotransmittere. Er hjernen stresset, vil det påvirke den del, der står for udsendelsen af disse stoffer, og de vil derfor ikke forekomme i en afbalanceret mængde, og du vil føle utilpashed.

Har du gamle traumer eller fastgroede mønstre, rådes du til at søge psykologhjælp i forbindelse med dine alpha-sessioner. DSM giver dig mulighed for at gøre noget ved gamle mønstre og traumer, men du skal stadig selv gøre det terapeutiske arbejde.

Der findes ikke noget quickfix.     

Jeg har et samarbejde med psykolog Rina Mai Mikkelsen.

Psykolog

Rina Mai Mikkelsen

har jeg stress psykolog Rina Mai Mikkelsen